Werkwijze

Hoe werkt een hondenspecialist?

Aanmelding

Er vindt een eerste contact plaats, waarbij o.a.:

  • de cliënt een omschrijving geeft van het probleemgedrag van zijn/ haar hond(en);
  • de cliënt aangeeft behoefte te hebben aan een persoonlijke begeleiding bij het opvoeden van zijn/ haar pup
  • de Hondenspecialist uitleg geeft over zijn werkwijze en de kosten van het behandelplan.

Gedragstherapie consult

Het consult vindt thuis bij de eigenaar van de hond(en) plaats.

Tijdens het consult neemt de hondenspecialist een interview af om een analyse van het probleemgedrag te kunnen maken.

De hondenspecialist bespreekt zijn/haar analyse met de eigenaar van de hond. Daarbij komen de oorzaken en ontwikkeling van het gedragsprobleem ter sprake.

De hondenspecialist stelt een therapie voor die als doel heeft om het ongewenste gedrag van de hond te verminderen/te beëindigen. Hierbij brengt de Hondenspecialist de cliënt, op een voor cliënt begrijpelijke wijze, op de hoogte van het mogelijke effect van de therapie en de wijze waarop deze moet worden toegepast. De Hondenspecialist houdt in zijn behandelplan rekening met de omstandigheden, de mogelijkheden en de beperkingen  van de cliënt. Hierbij ziet hij erop toe dat het welzijn van cliënt en hond gewaarborgd worden.  De Hondenspecialist kan overleg plegen met andere deskundigen en waar nodig doorverwijzen.

De Hondenspecialist zorgt voor een schriftelijk ( digitaal) verslag naar de cliënt binnen een termijn van 7 dagen. Hierin worden de analyse en alle stappen van de therapie duidelijk geformuleerd.

In overleg met de Hondenspecialist zal indien nodig de nazorg aan cliënt o.a. bestaan uit een telefonische ondersteuning, ondersteuning via mail, een vervolgafspraak, een eventuele bijstelling van de therapie, verwijsbrief voor medicatie ter ondersteuning van de therapie of een doorverwijzing naar andere gediplomeerde specialisten.

Puppy coaching

De puppy coaching bestaat uit minimaal 5 lessen.

De eerste les vindt altijd thuis plaats bij de eigenaar van de pup.

Tijdens de eerste les ontvangt de cursist een puppy handboek/ naslagwerk en worden onderwerpen zoals; zindelijkheidstraining, socialisatie, omgangsregels etc. besproken.

De overige ( praktijk)lessen zullen plaatsvinden op een locatie waar de mogelijkheid bestaat om de pup los te laten lopen. Tijdens deze lessen zal er aandacht worden besteed aan het socialisatieproces, de hondentaal, het voorkomen van overlast door de pup, de timing van het terugroepen en andere gerelateerde onderwerpen.

Na afloop van de laatste les ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

De Hondenspecialist coacht de eigenaar van de pup door middel van telefonische ondersteuning of ondersteuning via mail, indien gewenst.

hond ligt op tafel met kop en kijkt onschuldig