Privacybeleid

In onze ledenadministratie registreren wij: datum start lidmaatschap, voor en achternaam, initialen, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer, adres van de website, lidmaatschapsnummer.
In het kader van de voorwaarden van lidmaatschap worden gevolgde nascholingen/intervisies geregistreerd.
De gegevens worden binnen onze ledenadministratie digitaal bewaard (Dropbox) die alleen toegankelijk is voor bestuursleden die hun toegang met een password hebben beveiligd. Na aftreden wordt toegang tot de database geblokkeerd. Daarnaast wordt een back-up bewaard van de ledenadministratie op een computer van de secretaris en van de penningmeester. Zowel het bestand als de PC’s zelf, zijn beveiligd met wachtwoorden. Deze zijn alleen voor de secretaris resp. de penningsmeester bekend.
Wij gebruiken NAW gegevens voor:
– vermelding op onze website zodat hondeneigenaren en dierenartsen onze leden kunnen vinden
– communicatie en verzenden van facturen voor contributie
– bijhouden administratie nascholing/intervisie