Reglementen

De Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten hanteert binnen haar vereniging enkele reglementen en protocollen, als aanvulling op de statuten van de vereniging, om de kwaliteit met betrekking tot het uitvoeren van het beroep Hondenspecialist door aangesloten leden te waarborgen en controleren.  Elk lid van de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten conformeert zich aan de beroepsscode, klachtenreglement, en huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten bij het uitvoeren van een gedragstherapie en/of coachen van de eigenaar/ naren van de pup.

Beroepscode

De Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten heeft een beroepscode voor de Hondenspecialist (Hondengedragstherapeut en Puppy coach). In de beroepscode staat de werkwijze van de Hondenspecialist beschreven. De kennis met betrekking tot het gedrag bij honden en de scholing daarvan zijn continue onderhevig aan nieuwe inzichten en veranderingen. Dit betekent dat de Hondenspecialist zich in de uitoefening van zijn beroep moet kunnen aanpassen aan deze nieuwe kennis en ontwikkelingen. De beroepscode dient als basis van eindtermen voor de erkende opleidingen en is een belangrijk hulpmiddel bij de positionering van het beroep Hondenspecialist. De beroepscode dient tevens als basis bij de voorlichting over het beroep.

Huishoudelijk Reglement

Leden die zich bij de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten aansluiten, dienen zich binnen de vereniging te houden aan het Huishoudelijk Reglement.

In het reglement staat beschreven: hoe en wanneer men naar buiten mag treden als een door de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten erkend Hondenspecialist.

Klachtenbehandeling

De Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten heeft een Klachtenreglement ten aanzien van klachtenbehandeling. Indien een cliënt een klacht heeft, tracht de Hondenspecialist dit eerst zelf met de cliënt op te lossen en tot een overeenstemming te komen. Indien de cliënt verkiest de klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten, is de betreffende Hondenspecialist verplicht de cliënt alle benodigde informatie te verschaffen over de behandeling van de klacht. De klachtenprocedure geldt zowel voor cliënten die een klacht hebben over de wijze van hulpverlening door een Hondenspecialist, alsook voor collega’s die een klacht hebben over hun collega Hondenspecialist.