Leden

DATA LEDENVERGADERING/ INTERVISIEDAGEN/ NASCHOLINGSDAG 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING & NASCHOLINGSDAG 1 – 2022 
Zaterdag 19 maart          10.00 – 16.00 uur

NASCHOLINGSDAG & INTERVISIEDAG 2 – 2022
Zondag 6 november         10.00 – 16.00 uur

Leden ontvangen een officiële uitnodiging in de mail met de locatie, programma en de benodigde documenten.